Stack Loader ขนาดเล็ก

Stack Loader ขนาดเล็กใช้ในการจ่ายหรือป้อนชิ้นงานให้กับเครื่องจักร สามารถนำไปใช้ได้กับหลายๆเครื่องที่ต้องการลดคนในการป้อนชิ้นงาน

Visitors: 14,523