วิธีใช้งาน NodeMCU ESP8266 สั่งงานสัญญาณ Digital OUTPUT เปิดปิดไฟ LED

การใช้งานขา Digital ของ NodeMCU สามารถใช้ได้ทุกขา D0-D10 โดยขา D9 และ D10 จะเขียนว่า Rx Tx

คำสั่ง digitalWrite
ใช้สำหรับสั่งเขียนค่า HIGH หรือ LOW ที่ขา digital ของบอร์ด Arduino โดย
HIGH คือลอจิก 1 ปล่อยไฟออกแรงดัน 5V
LOW คือลอจิก 0 กำหนดขานั้นให้เป็น 0V
 
digitalWrite(pin,value);
pin คือขา Digital ของ Arduino ที่จะสั่งงาน ให้เป็น HIGH หรือ LOW
value คือค่าที่ต้องการส่งออก ค่า 0 หรือ 1

ตัวอย่างคำสั่ง digitalWrite
ต้องการให้ขา 13 ของ Arduino มีไฟออก 5V

digitalWrite(D0,HIGH); หรือ
digitalWrite(D0,1);

คำสั่ง pinMode
ขา digital ของ Arduino สามารถเป็นได้ทั้งโหมด input หรือโหมด output ดังนั้นการที่จะสั่งไฟเปิด/ปิดได้ จะต้องกำหนดขาให้เป็นโหมด output ก่อน ดังนี้

pinMode(pin,mode);
pin คือขา digital ของ Arduino ที่ต้องการกำหนดโหมด
mode ในที่นี้เราจะกำหนดให้เป็นโหมดเอาต์พุต ค่า OUTPUT 

ตัวอย่างคำสั่ง pinMode()
ต้องการให้ขา D0ของ Arduino เป็นโหมด Output

pinMode(D0,OUTPUT);


อุปกรณ์ที่ต้องใช้ สอนใช้งาน NodeMCU ESP8266 สัญญาณ Digital OUTPUT ควบคุมเปิดปิดไฟ LED

- บอร์ดทดลอง NodeMCU V2 NodeMCU V2 ESP8266 Development Kit ESP-12F/N
- สาย Micro USB จ่ายกระแสได้มากกว่า 2A
- บอร์ดทดลอง Breadboard 400 holes
- ตัวต้านทาน 4.7K
- สายไฟจัมเปอร์ ผู้-ผู้ ยาว 20cm. จำนวน 40 เส้น
- LED ขนาด 5mm สีแดง จำนวน 5 ดวงวิธีการต่ออุปกรณ์ สอนใช้งาน NodeMCU ESP8266 สัญญาณ Digital OUTPUT ควบคุมเปิดปิดไฟ LED

NodeMCU ESP8266 -> LED
D0 -> LED1
D1 -> LED2
D2 -> LED3
อัพโหลดโคดตัวอย่างนี้แล้วดูผลลัพธ์
หลอดไฟ LED จะวิ่งตามที่ได้เขียนโค้ดไว้
Visitors: 14,522