ออกแบบงานต้นแบบ งานวิจัย คิดค้น/พัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม และสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

Visitors: 14,523